Plattsättning / putsning

Putsning av fasader

Vi utför putsrenovering av alla typer av fastigheter: villor, hyreshus, herrgårdar m.m., samt putsning vid nybyggnation. Vi tilläggsisolerar och putsar alla olika sorters fasader (trä, tegel m.m.), samt putsar eller färgar om befintliga putsfasader. Avfärgning kan fås i alla kulörer och grovlekar, från slätputs till spritputs.

Vi arbetar uteslutande med tjockputssystem, och det är Webers system och produkter vi använder oss av.

Plattsättning

Den andra stora verksamhetsgrenen i företaget består i sättning av kakel och klinker, såväl vid renovering som vid nybyggnation. Arbetena utförs av skickliga plattsättare som utför arbetet enligt gällande branschregler för våtrumsarbete.